Bao lâu thì triệt lông 1 lần?

Tùy từng vùng triệt ,công nghệ triệt, và tốc độ phát triển nang lông của mỗi người mà sẽ được hướng dẫn thời gian triệt khác nhau. Thông thường sẽ có thời gian dao động từ 7 – 14 – 30 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Danh mục chính